Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

9. maj 1842

9 May
Gruelige ere de Efterretninger, vi i disse Dage modtage om den store Ildebrand i Hamburg. – Idag reiser Thorald Læssøe til Tydskland. – Imorgen kommer maaskee min elskelige Moder hertil Byen for at bo; ogsaa det vil hjælpe meget paa mig.

Fakta

9. maj 1842
Dagbog A, side 23

Det kgl. Bibliotek NKS 4201, I, 4°

Mogens Lebech (red.): Et Aar af mit Liv, København 1967, s. 67; Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 73

Article dagboga side23