Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

25. Mar. 1842

Langfredag d 25 Martz.
Ak, selv Du bærer paa en lønlig Smerte, –
Om Himlens Klarhed over Barmen daler,
Om Haab og Kjærlighed din Kummer svaler,
Den voxer dog fra Bunden af Dit Hjerte! Welhaven.

|I Paasken var jeg paa Jægersborg, hvor jeg tegnede flere Smaating i min lille Lommebog.|

  1. Citat fra Johan Sebastian Welhavens digt Ved Havet.

  2. Skovridderboligen i Jægersborg var hjem for familien Riedewaldt.

Fakta

PDF
25. Mar. 1842
Dagbog A, side 5

Det kgl. Bibliotek NKS 4201, I, 4°

Mogens Lebech (red.): Et Aar af mit Liv, København 1967, s. 51; Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 54