Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

16. dec. 1844

16 December 1844.
Mit Arbeide.
Til 3 Bøger, som skulle komme ud til den nærforestaaende Juul, har jeg leveret Bidrag. Kaalunds Fabler ere alt udkomne. De to andre pine mig endnu, da Tiden er saa knap. Slutningsvignetten til Hammerichs Sakuntala har jeg idag ætset ved Frølichs Hjelp, men dertil mangler endnu en Ranke, som jeg imorgen skulde tegne paa Steen (for første Gang). Til en Nytaarsgave af P:L Møller har jeg ogsaa gjort en lille Tegning, som i disse Dage bliver skaaret i Træ. Et lille Parti af Sydsiden af Refsnæs, som jeg tillige ætsede idag, er ikke lykkedes, da jeg forsmaaede at bruge flere Ætsninger, hvorved jeg vilde have opnaaet de forskjellige Toner, dem jeg troede alt ved Naalens Brug at have faaet. Muligt kan jeg endnu ved Polerstaalet bringe nogen Holdning ind deri. – Mine Malerier hvile, da Veiret er saa mørkt, at det er umuligt at male, helst da jeg ikke som Skovgaard kan gaa hen ved Vinduet og blande Farverne, og derpaa hen til Billedet i Mørke at male, en egen Methode, som vel kun lader sig bruge ved saa store Sager, som hans og med saa gode Øine, som hans. – Foruden Anlæg til en stor Tyr, har jeg tre Billeder, der vente paa at fuldføres: de to Køer imod Luften, AftenBlegepladsen ved Vognserup. Middag – og Faar paa en Høi. Aften.

  1. Lundbye leverede i årene 1843-1844 ialt halvtreds tegninger til H.V. Kaalunds Fabler for Børn. Fortegningerne tilh. Den Kgl. Kobberstiksamling.

  2. Lundbyes raderinger af blomstersankersken efter et antikt vægmaleri og af et antilopehoved benyttedes til henholdsvis for- og bagsiden af Martin Hammerichs oversættelse af Sakuntala (1845 og senere udgaver; Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949 nr. A 4-5). Den litograferede ranke, der indrammede disse raderinger benyttedes kun til førsteudgaven af bogen.

  3. En jordefærd, bragt i P.L. Møllers Gæa, æsthetisk Aarbog 1845 (Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. A 96).

  4. Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. A 6.

  5. Statens Museum for Kunst, KMS8567 (Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. 185).

  6. Privateje (Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. 186)

  7. Statens Museum for Kunst, KMS504 (Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. 188).

  8. Næppe fuldført og formodentlig tilintetgjort (Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. 181c).

Fakta

PDF
16. dec. 1844
Dagbog D, side 1

Den Hirschsprungske Samling

Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 241-243