Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

10. maj. 1842

10 May
Imorges kom Moder og Louise fra Kallundborg, og nu [overstreget: er] har vi atter et Hjem, som kan samle os, hyggeligt og venligt, som hun den elskelige Kone der boer. Mange tunge Dage har hun havt, men hendes Sind er blødt og kjærligt alligevel, o, maatte hun leve længe med os. Det er rart, at hun boer i Kastellet, hvortil knytter sig saamange Barndomsminder.

  1. Lundbyes kusine, Louise Lundbye (1818-1845).

  2. Cathrine (Trine) Lundbye, f. Bonnevie (1792-1863).

Fakta

PDF
10. maj. 1842
Dagbog A, side 23

Det kgl. Bibliotek NKS 4201, I, 4°

Mogens Lebech (red.): Et Aar af mit Liv, København 1967, s. 68; Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 73