Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

31. dec. 1844

Nytaarsaften 1844.
Reise til Vallø
Efter et meget behageligt Ophold paa Vallø hos Cancelliraad Steenbergs, er jeg idag vendt tilbage til Byen. Jeg skizzerede derude en Deel Landskaber og stiftede Bekjendtskab med en meget elskværdig Student Steenstrup, som i Aftes har æret min Gjæst. Nu kommer det nye Aar; det begynder med inderligt Haab, Gud velsigne mig med Kraft og Lyst, at det maa blive bedre end det sidste. –

  1. Stiftslæge Jørgen Fog Steenberg og hans hustru Regina Magdalene, hvis søn Georg Steenberg var en af Lundbyes venner.

  2. Af de omtalte landskabstegninger fra dagene 26.-31. december 1844 findes syv i Den Hirschsprungske Samling, inv.nr. 1317-1322 og 1324. En ottende findes i Den kgl. Kobberstiksamling, KKS1986-109.

Fakta

PDF
31. dec. 1844
Dagbog D, side 4

Den Hirschsprungske Samling

Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 245