Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

21. apr. 1842

21 April store Bededags Aften.
Jeg maa dog ogsaa mindes denne Dag, da jeg malede Gaasetaarnet; jeg har sjældent følt en saadan Glæde over noget af mit Arbeid, som over dette; det er mig som jeg havde været der, som jeg godt kjendte det, og jeg har jo aldrig seet det. Jeg kan godt føle, hvor nyttigt det er mig at male dette Stykke. – Jeg vil gaae op paa Volden nu at høre Byens mange Klokker ringe, blande mig i Sværmen og være glad, som man har Lov til, naar man har anvendt sin Dag vel. Idag er Orla Lehmann kommet ud af sit Fængsel igjen. – –

  1. Statens Museum for Kunst (KMS6731; Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. 114.

  2. Politikeren Orla Lehmann var blevet idømt tre måneders fængsel for i en tale at have kritiseret enevælden.

Fakta

PDF
21. apr. 1842
Dagbog A, side 18

Det kgl. Bibliotek NKS 4201, I, 4°

Mogens Lebech (red.): Et Aar af mit Liv, København 1967, s. 63; Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 68