Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

14. apr. 1842

14 April.
Igaar tog jeg Mod til mig og gik atter op til Fru Ferral; men hun, for hvis Skyld jeg kom var der ikke hjemme; jeg vil nu tage for Alvor fat paa mit Arbeide, saa vil jeg nok glemme dette Hele, jeg dog bør opsætte til jeg bliver mere moden som Kunstner, da vil vel ogsaa nok findes en Pige, om hun end ikke heder Louise Neergaard, der vil dele Ondt og Godt med mig. Ja, jeg vil male, tegne tænke kun paa Kunsten. Hoyen opflammede mig ret dertil igaar, da vi længe gik sammen inde i Antiksalen og senere betragtede Constantin Hansen[s] deilige Arbeider. Jeg maa slaae Alt Andet af Hovedet, skal jeg kunne staa nogenlunde selvstændig for Hoyen, han har et skarpt Blik, og har længe dadlet det Vaklevurne hos mig. Det gjælder, som Mahmud den 2de sagde til en nye Storvezir, da Formanden var halshugget: Samle dine Tanker tilgavns, Storvezir! thi Alle veed, det er Alvor! – Ja Alvor er det at rive et yndigt Billede itu, for at jage efter en Dygtighed, jeg maaskee aldrig naaer. Skal jeg da rive disse Billeder ud af mit Bryst? – nei lad dem bo dybt derinde; naar Verden gaaer mig imod, da vil jeg ty til dem, til Dig, elskelige Pige! – – Idag har |jeg| gjort det første Forsøg paa at tegne paa et Par forsølvede Plader, for at faa dem galvano grapherede. Snips og Terrys Hoveder, to smukke Hunde, jeg har tegnet hos Bauditzes.

  1. Ane Marie Ferrall, f. Busky (d. 1853), var søster til Louise Neergaards mor, Caroline Frederikke Louise Neergaard, f. Busky (1789-1872). Hun boede i 1842-43 som enke i Amaliegade 3.

  2. Kunsthistorikeren N.L. Høyen (1798-1870).

  3. Constantin Hansen (1804-1880). Hofjægermester Carl Friedrich Balthasar Brun til Krogerup havde fra sin Italiensrejse i 1840-41 hjembragt seks landskaber malet af Constantin Hansen, hvilke indgik i anden ophængning af Kunstakademiets udstilling i 1842. (Emil Hannover: Maleren Constantin Hansen, København 1901, nr. 217, 218, 220, 221, 223 og 225).

  4. Karl Madsen: Johan Thomas Lundbye 1818-1848, København 1949, nr. B13-14.

  5. Lundbyes ven Peter Bauditz (1817-1864) var søn af oberst, senere generalmajor Carl Gustav Herinrich Bauditz, der boede i Torvegade på Christianshavn.

Fakta

PDF
14. apr. 1842
Dagbog A, side 14

Det kgl. Bibliotek NKS 4201, I, 4°

Mogens Lebech (red.): Et Aar af mit Liv, København 1967, s. 59; Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 63-64