Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

25. mar 1842

Langfredag d 25 Martz.
Ak, selv Du bærer paa en lønlig Smerte, –
Om Himlens Klarhed over Barmen daler,
Om Haab og Kjærlighed din Kummer svaler,
Den voxer dog fra Bunden af Dit Hjerte! Welhaven.

|I Paasken var jeg paa Jægersborg, hvor jeg tegnede flere Smaating i min lille Lommebog.|

Fakta

25. mar 1842
Dagbog A, side 5

Det kgl. Bibliotek NKS 4201, I, 4°

Johan Thomas Lundbye: Et Aar af mit Liv, Mogens Lebech (red.), København 1967, s. 51

Article dagboga side5