Menu

Johan Thomas Lundbyes dagbøger

15. apr. 1845

Flyttedags Aften 10-11 – 15 April 45.
Jeg har idag forladt min rare Bolig i Nyhavn, og, efter saa temmelig at have bragt mine Sager i Orden til deres forskjellige Opholdssteder, er jeg rykket ind hos Broder Sigvard, som ligger for mig paa Sophaen og sover, Stakkel! han skal sondere inat Kl: 1¾, hvormed han først vil være færdig Kl 5. – Jeg har i disse Dage malet Orneringer paa en Egetræs Ramme til den kjære Lorenz’s Billede: Kampen paa Samsøe. – Det gaaer ikke videre brillant med det italienske Sprogstudium; jeg kan endnu knapt sige et Ord. Dog er jeg glad ved at faae et lille Begreb om dette Tungemaal, inden jeg skal høre det i alle Munde om mig. – Da jeg af Lorenz erfarede, at Svenn Grundtvig vidste noget om, hvad der mødte mig for omtrent et Aar siden, skrev jeg ham et lille Brev til i denne Anledning, og modtog et saa hjerteligt Svar, at det i høi Grad har glædet mig. Gode og begavede Mennesker holde af mig, maatte den Tid ikke være fjern, da jeg kunde vise mig deres Godhed mere værdig ved at være mindre ussel, nedslaaet og lidet producerende.

  1. Lundbye havde siden efteråret 1843 boet til leje hos grosserer Gerhardt Bramme i Nyhavn 82.

  2. Lundbyes ældste lillebror, Sigvard U.R. Lundbye (1820-1864), som boede i Store Kongensgade.

  3. Lorenz Frølichs maleri er i privateje og har senest været solgt hos Bruun Rasmussen auktion 747, 7. september 2005, nr. 1342. Maleriet nåede at indgå i anden ophængning af årets udstilling på Charlottenborg.

  4. Det drejer sig givetvis om Lundbyes frieri i juni 1844.

Fakta

PDF
15. apr. 1845
Dagbog D, side 27

Den Hirschsprungske Samling

Jesper Svenningsen (red.): Seks år af et liv. Johan Thomas Lundbye – Dagbøger om tro, skæbne, kunst og kærlighed, København 2018, s. 268-269